Дерматологичен преглед

Дерматологичен преглед

    В кабинета се предлагат следните дерматологични манипулации и процедури:

    1. Електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания - папиломи, фиброми, кератоми, ксантелазми, вирусни брадавици.
    2. Дерматоскопия - диагностика и проследяване на невуси, доброкачествени и злокачествени кожни образувания.
    3. Криотерапия на доброкачествени кожни образувания - папиломи, кератоми, вирусни брадавици.
    4. Кюретаж на доброкачествени кожни образувания.
    5. Кожна биопсия – за диагностика на кожни заболявания.