Дерматологичен преглед

Дерматологичен преглед

  В кабинета се предлагат следните дерматологични манипулации и процедури:

  1. Електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания - папиломи, фиброми, кератоми, ксантелазми, вирусни брадавици.
  2. Дерматоскопия - диагностика и проследяване на невуси, доброкачествени и злокачествени кожни образувания.
  3. Криотерапия на доброкачествени кожни образувания - папиломи, кератоми, вирусни брадавици.
  4. Кюретаж на доброкачествени кожни образувания.
  5. Кожна биопсия – за диагностика на кожни заболявания.